Výrobci

Reklama
Otáčející reklama Otáčející reklama

Kontakt

Tagy

FP10000Q

Počítadlo přístupů

TOPlist

Newsletter
Obchodní podmínky - zvuk-osvetleni.cz

 

Nejčastěji zboží zasíláme  formou PPL. Zboží můžeme odeslat i Českou poštou.Možnosti platba předem, dobírka, osobní odběr.

Česká pošta, PPL - obchodní balík
Objednávka do 4 000,- Kč vč. DPH 180,- Kč
Objednávka nad 4 000,- Kč vč. DPH zdarma

 

Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Dodavatel/pro­dávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitel (kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vznikla kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Spotřebitel a kupující jsou od tohoto momentu vázáni vzájemnými právy a povinnostmi.
Spotřebitel je momentem vzniku kupní smlouvy vázán těmito obchodními podmínkami a příslušným reklamačním řádem. Spotřebitel je povinen se s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem seznámit před vlastním uskutečněním objednávky, na tuto skutečnost je zřetelně upozorněn před jejím odesláním.
Pozor!!! – Ceny se mohou měnit vlivem kolísání kurzu USD . O této skutečnosti bude zákazník ihned po obdržení objednávky informován.

Dodací podmínky
Zboží je doručováno dopravní službou, kterou zákazník zvolí při vytváření objednávky. Objednávka je doručena do 1 – 2 pracovních dnů, v případě, že dané zboží se nachází na skladě. V případě zjištění, že nejsme schopni zboží již dodat (např. se přestane vyrábět), nebo že objednávka nebude kompletní, vyrozumíme zákazníka telefonicky nebo e-mailem.
Daňový doklad je doručen se zbožím. Veškerá další komunikace může být uskutečněna telefonicky nebo e-mailem. info@zvuk-osvetleni.cz.  A-Z servis, který provozuje eshop si vyhrazuje právo na zvolení jiného druhu přepravy, pokud si to vyžadují okolnosti. Pokud by v důsledku změny druhu přepravy byla navýšena cena, je tato změna druhu přepravy podmíněna předchozím souhlasem kupujícího.

Ceny přepravy:

při objednávce do 3.000,– po celé ČR doprava činí 150,–
při objednávce nad 3.000,– po celé ČR doprava zdarma
při objednávce ze SR dopravné činí 250,–Platba
dobírku, platba hotově při převzetí zboží
platba předem – uhrazení zálohové faktury, platba na bankovní účet
osobní odběr – platba v hotovosti při převzetí zbožíDoprava
Profi / Obchodní balík – objednávky jsou doručovány Českou poštou do 24 hodin. V případě nezastižení adresáta je zásilka uložena na nejbližší poště, kde je ji možné vyzvednout
PPL – expresní balíková přeprava, objednávky jsou doručovány do 24 hodin, přepravce před dodáním balíku adresáta telefonicky kontaktuje
Osobní odběr – osobní odběr je možný po předchozí dohodě na adrese provozovny.

Rozpor s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.
Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou , který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

Záruka
Pokud není uvedeno jinak, je na zboží poskytována záruka 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, např. jehel do gramofonů. V tomto případě je záruka 24 měsíců poskytována na skryté vady výrobku. Faktura přiložená u zboží slouží zároveň jako záruční list. Servis zajišťujeme my.
Záruku je možné uplatnit:
Přímo v autorizovaném servisu, viz. seznam servisních středisek (bývá uveden v návodu k výrobku).
V sídle firmy A-Z servis, po telefonické dohodě, nebo zasláním reklamace spolu s kopií daňového dokladu a popisem závady na naší adresu provozovatele.

Právo na odstoupení od smlouvy
Zboží je možné vrátit do 14-ti dnů bez udání důvodu. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, schopné dalšího prodeje a v původním obalu. Předpokladem je písemné odstoupení od smlouvy, které musí být nejlépe společně s vraceným zbožím doručeno nejpozději do výše uvedené lhůty od převzetí zboží. Prodávající v takovém případě vrátí zaplacenou finanční částku do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo tuto finanční částku ponížit o skutečně vynaložené náklady, které mu vzniknou v souvislosti s vrácením zboží (znovuuvedení zboží do stavu schopného prodeje).
Jakmile obdržíme vrácení zboží, vystavíme do 3 dnů od přijetí dobropis a ten Vám zašleme k podpisu. Po obdržení Vámi podepsaného dobropisu Vám neprodleně vrátíme peníze způsobem, jaký si sami zvolíte. Zboží nikdy nezasílejte na dobírku, v takovém případě bychom jej nepřevzali
Zboží musí být v absolutním pořádku bez sebemenší známky používání a musí obsahovat veškeré originální obaly, včetně výplně, kompletní dodané dokumentace. Nelze zpět brát zboží jako např. software, který podlého licenci, či autorskému právu

Důležité upozornění !!!
Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544–545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 550,–Kč.
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojené, třetí osobě.


Zrušení objednávky
Objednávku je možné zrušit bezprostředně po zadání objednávky a to buď telefonicky, nebo e-mailem. V případě, že bylo zboží již zaplaceno, bude poukázaná částka vrácena zpět na účet zákazníka. Pokud je zboží fyzicky odesláno není možné zásilku stornovat. Diskocentrum si vyhrazuje právo na zrušení objednávky zákazníka v těchto případech:
zboží není možné doručit, protože se již nedodává
zákazník neuvedl všechny povinné údaje v registraci (zejména jméno, adresu a telefonní číslo)
objednávku nebylo možné telefonicky autorizovat (náhodně vybrané objednávky, nebo objednávky na větší částky jsou prověřovány telefonicky)Odpovědnost za obsah
 Prodejce si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit ceny a typy nabízených produktů. Ceny jsou platné v momentě odeslání objednávky. Technické specifikace a popisy zboží, které jsou většinou přebírány od dodavatelů, nebo přímo výrobců mohou obsahovat drobné technické odchylky.
Prodávající si je vědom své povinnosti řádně informovat o vlastnostech prodávaných výrobků a proto v případě nepřesných informací o zboží bez zbytečného odkladu vzniklý nedostatek (jakmile se o tomto nedostatku dozví) napraví formou opravy či upřesnění údajů o zboží. V případě vzniklých komplikací v důsledku nepřesného informování o vlastnostech zboží, prodávající tyto komplikace vyřeší ve prospěch spotřebitele.
V případě, že zjistíte, že je obsah zásilky poškozen, neprodleně kontaktujte přepravce, který Vám zásilku doručil a sepište reklamační protokol. Rovněž kontaktujte i naší firmu, budeme se i my rovněž angažovat, aby se reklamace co nejrychleji vyřídila a Vy jste tak obdržel (a) od nás nové zboží.

Ochrana osobních údajů
Použití a zpracování poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení objednávky, případně k dalšímu užití v souvislosti s nabídkou obchodu a služeb ze strany prodávajícího. Data nebudou poskytována jinému subjektu. Subjekt údajů má kdykoli možnost písemně vyjádřit nesouhlas se zpracováním jeho osobních údajů a tyto údaje od momentu doručení písemného vyjádření nesouhlasu nebudou nadále používána k žádnému účelu.

Platnost obchodních podmínek
Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto obchodních podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách serveru discovery-cb.cz. Obchodní podmínky vstupují v platnost od 20,1,2011Vrácení peněz
Dodržujeme zásadu „Záruka vrácení peněz“, která by měla zvýšit Vaši důvěru v nakupování přes Internet. Ta platí pro všechny koncové zákazníky (ne dealery), při dodání zboží přepravní firmou (ne pro osobní odběr v našich provozovnách).
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
Chápeme Vaši situaci. Nemáte možnost si nabízené zboží předem dostatečně prohlédnout nebo se můžete zmýlit při objednávce. Jestliže zjistíte bezprostředně po nákupu, že Vám zboží z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, máte je možnost v této lhůtě bez uvedení důvodu vrátit a bude Vám neprodleně vrácena kupní cena.


DomůDomůKošík  

(prázdný)

Přihlášení

AKTUALITY

Pro všechny naše zákazníky nabízíme partnerskou slevu 25% do autorizovaného eshopu adidas. Sleva se aktivuje při objednávce slevovým kódem SU471X20.

 

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy

Otáčející reklama Otáčející reklama